banner3.jpg banner_keeper.jpg banner_regenboog.jpg header4.jpeg Sample 09 (1200x400).jpg

Vrijwilligersbeleid

Voor het in stand houden van onze vereniging en het uitvoeren van de daarvoor noodzakelijke taken is het belangrijk dat we dit met z'n allen doen. Dat is een afspraak die samenhangt met het lidmaatschap. Omdat onze jeugdleden een groot deel van de meest voorkomende taken niet kunnen uitvoeren moeten de ouders van deze leden die taken overnemen.

Goed vrijwilligersbeleid bestaat uit minimaal onderstaande componenten:
Een enthousiasmerende, stimulerende en wervende component, zodat vrijwilligers met plezier en gewaardeerd hun "taak” vervullen
Een component die zorg draagt dat de vrijwilligerstaken worden uitgevoerd waarbij de belasting zoveel als mogelijk verdeeld wordt over de beschikbare vrijwilligers

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 oktober 2012 zijn de hoofdlijnen van het MHCH vrijwilligers beleid vastgesteld.