banner3.jpg banner_keeper.jpg banner_regenboog.jpg header3.jpg header4.jpeg kampioenen2019_bannerA.jpg Sample 09 (1200x400).jpg

Verslag ALV 27 november 2014

10-12-2014

Donderdag 27 november vond de Algemene Leden Vergadering van MHCH plaats. Eerlijk is eerlijk, de agenda was niet spannend maar de opkomst was wel erg laag. "Kom op leden, dit is hét moment voor jullie om met nieuwe ideeën of kritiek te komen.”

 

Na de gebruikelijke agendapunten als goedkeuren van de notulen van de vorige ALV, jaarverslagen, financiën, verslag kascommissie, decharge van het bestuur en het vaststellen van de contributie voor komend seizoen was het pauze. In de pauze hebben we een toast uitgebracht op de recent overleden leden Karin Oudraad, Loes Lodewijks en Ank Vlek.

 

Na de pauze is Margreet van Breemen afgetreden als secretaris van het bestuur. Margreet geeft het stokje over aan Ester van Heuven.

Natuurlijk hebben we Margreet uitvoerig bedankt voor haar grote inzet en bijdrage. Niet alleen in de rol van secretaris maar ook voor de hardloopgroepen en het opzetten van de Lets-Stick-Together-dag.

Ester van Heuven (Secretaris) en Chantal van Doorn (Voorzitter Activiteitencommissie) zijn benoemd in het bestuur. Dames, bedankt voor jullie beschikbaarheid en van harte welkom.

 

8 december 2015 bestaat MHCH 40 jaar. Een lustrum dat we gaan vieren! Veteranen B is bereid gevonden deze kar te gaan trekken. Maar niet alleen! Heb je ideeën, wil je helpen etc. meld je dan aan via [email protected] en help er een mooi feest van te maken.

Bijzonder in dit kader is ook de archiveringsslag die een groot aantal oud-(ere)leden afgelopen zomer hebben gemaakt. Voldoende materiaal om iets moois mee te doen. Bedankt daarvoor.

 

Voor het zaalhockey heeft de ALV besloten het gebruik van een handschoentje verplicht te stellen. De kans op (ernstige) blessures is groot, een handschoentje helpt deze te voorkomen.

 

Aan het eind van deze vergadering is er aandacht voor de leden die zich afgelopen jaren hebben onderscheiden met hun inzet voor MHCH.

 

Het bestuur heeft Mira van Lange benoemd tot lid van verdienste! Mira is vele jaren lang wedstrijdsecretaris junioren geweest. In die rol heeft zij ook veel bijgedragen aan het ontwikkelde selectiebeleid. Daarnaast heeft Mira de beginnersclinic geïntroduceerd. Een initiatief dat in de afgelopen jaren erg veel nieuwe jeugd heeft opgeleverd. Ook heeft Mira weer een impuls gegeven aan het zaalhockey. Eerst in een pilot voor 4 teams en sinds vorig jaar voor alle juniorteams van MHCH. Kortom een zeer initiatiefrijke en energieke vrijwilligster. Mira bedankt.

 

Pullen van Verdienste waren voor:

-Niels Roos

-Danielle van Omme

-Piet van Lieshout

-Gérard Schonewille

-Linda Borgdorff

Een eervolle vermelding is er voor Roos Brands in verband met de aanbreng van 20 dames die op donderdagavond zijn gaan trainen. Ook een eervolle vermelding voor Marc Woldberg in verband met zijn inzet voor het bedrijfshockey op dinsdagavond.

Bekijk hier de foto's van de avond: www.mhchfotoboek.nl/#!album-95


 

Agenda

Nog geen agenda punten.
Klik hier voor de gehele agenda.

Twitter