banner3.jpg banner_keeper.jpg banner_regenboog.jpg header3.jpg header4.jpeg kampioenen2019_bannerA.jpg Sample 09 (1200x400).jpg

Contributie

3x proeftraining (alle leeftijden) gratis
Funkey (4-5 jaar) 1 gratis
Benjamin (6 jaar) 1 € 75
F jeugd € 165
E jeugd € 165
D jeugd € 220
C jeugd € 220
B jeugd
€ 245
A jeugd € 245
Senioren € 280
- Studententarief Senioren 2 € 215  (€65 Korting)
Trainingslid / Trimlid 3 € 185
- Studententarief Trimlid 2 € 160  (€25 Korting)
Trimlid-Plus 3 € 210
- Studententarief Trimlid-Plus 2 € 185  (€25 Korting)
Zaalhockey € 50
Inschrijfkosten € 35
Hernieuwd inschrijven € 6
Familiekorting (vanaf 3e gezinslid) € 40
1) 1x per week training (nog geen competitiewedstrijden). Leeftijd: peildatum 1-okt. Zie verder jongste jeugd informatie.
2) Stuur jaarlijks vóór 1-okt een kopie/foto van studentenkaart of inschrijvingsbewijs (DUO) naar [email protected].
3) Een Trimlid speelt geen competitiewedstrijden, een Trimlid-Plus speelt maximaal 8 competitiewedstrijden per seizoen.

De bovengenoemde contributiebedragen hebben betrekking op het seizoen 2021-2022. Bij lid worden gedurende het hockeyseizoen wordt uitgegaan van het moment van inschrijving in de ledenadministratie. Hierbij worden de volgende tarieven gehanteerd;

Inschrijving óp of na:
- 15 augustus 100 %
- 15 oktober 80 %
- 15 december 60 %
- 15 februari 40 %
- 15 april 20 %

Automatische incasso:
Je geeft dit simpel en snel aan MHCH door via de Incassomachtiging pagina (log in met je lidnummer en wachtwoord). MHCH incasseert vervolgens het contributiebedrag in 2 termijnen (elke termijn 50%; in december en februari). Je ontvangt van tevoren per e-mail de contributienota.

Geen automatische incasso?
Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum (binnen gekomen op rekeningnummer NL75 RABO 0372 9033 71 t.n.v. MHCH te Hoevelaken), daarna volgt een verhoging van € 15 per lid

Termijnen: Uitsluitend na een schriftelijk verzoek aan [email protected]. Na goedkeuring worden de termijnen vastgesteld. De verhoging is hierop niet van toepassing.

Sanctie: Indien betaling van de contributie en/of verhoging achterwege blijft kan het
bestuur besluiten vorderingen ter incasso aan te bieden. Daarnaast kunnen desbetreffende leden worden voorgedragen voor schorsing van trainingen en wedstrijden.

Vragen: Voor vragen over uw inschrijving bij MHCH of opmerkingen over de gegevens in de ledenadministratie kunt u zich wenden tot [email protected]. Voor vragen over de contributiefactuur kunt contact opnemen met [email protected].
 

Agenda

Nog geen agenda punten.
Klik hier voor de gehele agenda.

Twitter