banner3.jpg banner_keeper.jpg banner_regenboog.jpg header4.jpeg Sample 09 (1200x400).jpg

Contributie

De hieronder genoemde contributiebedragen hebben betrekking op het seizoen 2023-2024.

Heb je niet genoeg geld hiervoor? Als gezellige familieclub willen we er voor iedereen zijn, er zijn dan ook zeker mogelijkheden: de contributie kan dan vaak betaald worden door Jeugdfonds Sport & Cultuur, neem contact op met [email protected] voor meer informatie.

3x proeftraining (alle leeftijden) gratis
Funkey (4-5 jaar) 1 gratis
Benjamin (6 jaar) 1 € 95
Jongste jeugd O8 (F) € 185
Jongste jeugd O9/O10 (E) € 215
Junioren O12/O14 (C-D) € 270
Junioren O16/O18 (A-B) € 305
Senioren € 350
- studententarief 2 € 275  (€75 Korting)
Trainingslid / Trimlid 3 € 225
- studententarief 2 € 195  (€30 Korting)
Trimlid-Plus 3 € 260
- studententarief 2 € 230  (€30 Korting)
Hockey7 4 € 65 per kwartaal
€ 260 jaarbetaling
Zaalhockey € 75
Inschrijfkosten € 35
Hernieuwd inschrijven € 6
Familiekorting (vanaf 3e gezinslid)  € 40
Niet-spelend lid 5 € 75
1) 1x per week training (nog geen competitiewedstrijden). Leeftijd: peildatum 1-okt. Zie verder jongste jeugd informatie.
2) Stuur jaarlijks vóór 1-okt een kopie/foto van studentenkaart of inschrijvingsbewijs (DUO) naar [email protected].
3) Een Trimlid speelt geen competitiewedstrijden, een Trimlid-Plus speelt maximaal 8 competitiewedstrijden per seizoen.
4) Als je Hockey7 combineert met een ander MHCH lidmaatschap, dan betaal je alleen het duurste lidmaatschap.
5) Niet-spelend lid: speelt geen hockey, neemt wel deel aan leden-events en heeft stemrecht op de Algemene Ledenvergadering.

Bij lid worden gedurende het hockeyseizoen wordt uitgegaan van het moment van inschrijving in de ledenadministratie. Hierbij worden de volgende tarieven gehanteerd;

Inschrijving óp of na:
- 15 augustus 100 %
- 15 oktober 80 %
- 15 december 60 %
- 15 februari 40 %
- 15 april 20 %

Automatische incasso:
Je geeft dit simpel en snel aan MHCH door via de Incassomachtiging pagina (log in met je lidnummer en wachtwoord). MHCH incasseert vervolgens het contributiebedrag in maximaal 6 termijnen naar eigen keuze. Je ontvangt van tevoren per e-mail de contributienota en het verzoek een interval te kiezen.

Geen automatische incasso?
Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum (binnen gekomen op rekeningnummer NL75 RABO 0372 9033 71 t.n.v. MHCH te Hoevelaken), daarna volgt een verhoging van € 15 per lid. Ook hierbij kan gekozen worden voor maximaal 6 termijnen

Meer termijnen: Uitsluitend na een schriftelijk verzoek aan [email protected]. Na goedkeuring worden de termijnen vastgesteld. De verhoging is hierop niet van toepassing.

Sanctie: Indien betaling van de contributie en/of verhoging achterwege blijft kan het
bestuur besluiten vorderingen ter incasso aan te bieden. Daarnaast kunnen desbetreffende leden worden voorgedragen voor schorsing van trainingen en wedstrijden.

Vragen: Voor vragen over uw inschrijving bij MHCH of opmerkingen over de gegevens in de ledenadministratie kunt u zich wenden tot [email protected]. Voor vragen over de contributiefactuur kunt contact opnemen met [email protected].