banner3.jpg banner_keeper.jpg banner_regenboog.jpg header3.jpg header4.jpeg kampioenen2019_bannerA.jpg Sample 09 (1200x400).jpg

Contributie

Contributie 2019 - 2020

Funkey (*) - Mini in training
€ 75
F jeugd € 165
E jeugd € 165
D jeugd € 220
C jeugd € 220
B jeugd
€ 245
A jeugd € 245
Senioren € 280
Uitwonende studenten € 215 - € 65 Korting
Trainingslid / Trimlid (**) € 185
Uitwonende studenten Trimlid € 160 - € 25 Korting
Trimlid Plus (**) € 210
Zaalhockey € 50
Inschrijfkosten € 35
Hernieuwd inschrijven € 6
Familiekorting (vanaf het derde gezinslid) € 40
*   Een Funkey lid is tussen de 4 en 6 jaar oud (peildatum 1 oktober); training 1x per week en nog geen competitiewedstrijden
** Een trimlid speelt geen competitiewedstrijden, een trimlid plus mag maximaal 8 competitiewedstrijden per seizoen spelen.

De bovengenoemde contributiebedragen hebben betrekking op het seizoen 2019-2020. Bij het lid-worden tijdens het hockeyseizoen wordt uitgegaan van het moment van inschrijving in de ledenadministratie. Hierbij worden de volgende tarieven gehanteerd;

Inschrijving óp of na:
- 15 augustus 100 %
- 15 oktober 80 %
- 15 december 60 %
- 15 februari 40 %
- 15 april 20 %

Automatische incasso:
Je geeft dit simpel en snel aan MHCH door: log in via de website (knop rechtsboven) om de informatie door te geven. MHCH incasseert vervolgens het contributiebedrag in 2 termijnen (elke termijn 50%; half oktober en half november). Je ontvangt van tevoren per mail de contributienota.

Geen automatische incasso?
Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum (binnengekomen op rekeningnummer
NL75 RABO 0372 9033 71 t.n.v. MHCH te Hoevelaken), daarna volgt een verhoging van € 15 per lid

Termijnen: Uitsluitend na een schriftelijk verzoek aan de ass. penningmeester
([email protected]). Na goedkeuring worden de termijnen vastgesteld. De verhoging is hierop niet van toepassing.

Sanctie: Indien betaling van de contributie en/of verhoging achterwege blijft kan het
bestuur besluiten vorderingen ter incasso aan te bieden. Daarnaast kunnen desbetreffende leden worden voorgedragen voor schorsing van trainingen en wedstrijden.

Vragen: Voor vragen over uw inschrijving bij MHCH of opmerkingen over de
gegevens in de ledenadministratie kunt u zich wenden tot Linda Borgdorff
([email protected]). Voor vragen over de contributie factuur kunt u zich wenden tot Reinout Bootsman, ass. penningmeester ([email protected]).
 

Twitter