banner3.jpg banner_keeper.jpg banner_regenboog.jpg header4.jpeg Sample 09 (1200x400).jpg

Arbitrage - jongste jeugd

Het spelen van een wedstrijd
De bal mag alleen gespeeld worden met de platte kant van de stick. Dit kan door middel van een (schuif)slag of veilige flats. De stick mag hierbij in de achterzwaai niet los zijn van de grond en in de voorzwaai niet hoger komen dan de knieën.

3-tal hockey
De spelregels van het drietalhockey worden toegepast bij wedstrijden van de F-jeugd. Kinderen vanaf zeven jaar mogen competitie drie tegen drie spelen, maar we laten kinderen pas competitie spelen als ze op een veilige manier met stick, bal en medespelers kunnen omgaan. De afmetingen van een speelveld voor drietalhockey zijn 23 bij 23 meter (1/8e veld) , waarbij de zijlijnen gevormd worden door de achterlijn en de 23-meterlijn of de 23-meterlijn en de middellijn van een normaal veld. De wedstrijdduur is twee keer 15 minuten. De wedstrijd wordt begeleid door een ouder


6-tal hockey
De spelregels van het zestalhockey worden toegepast bij wedstrijden van de E-jeugd. Afhankelijk van het niveau(verschil) kunnen spelleiders en coaches aanpassingen in het reglement aanbrengen. Vóór de wedstrijd dienen hier duidelijke afspraken over gemaakt te worden tussen beide partijen. Denk eraan dat het spelplezier voorop staat! De wedstrijden worden gespeeld op een kwart veld, waarbij de zijlijnen als achterlijnen fungeren en de middellijn en een 23-meterlijn of de 23-meterlijn en een achterlijn als zijlijn.

Er zijn 2 spelbegeleiders. Zij fluiten voor overtredingen, maar zijn geen scheidsrechter. De spelbegeleider mag namelijk het spel onderbreken om uitleg te geven bij bepaalde situaties. Beide teams leveren een ouder als spelbegeleider.
De wedstrijd duurt twee keer 25 minuten, met 5 (!) minuten rust.


8-tal hockey
De spelregels van het achttalhockey worden toegepast bij wedstrijden van E-8 jeugd. Er wordt gespeeld op een half veld van zijlijn naar zijlijn tussen middellijn en achterlijn. Een wedstrijd duurt twee keer 30 minuten. Tussen de twee helften is een rust van vijf minuten. 

Evenals het zestalhockey is het achttalhockey een speel-leer-periode op weg naar elftalhockey. Ook hier spreken wij dus nog steeds over spelbegeleiders en niet over scheidsrechters. Net als bij 6-tallen wordt de wedstrijd geleid door twee spelleiders. De spelleider is iemand die in staat is beide partijen op een veilige, leerzame en plezierige manier samen te laten spelen. Beide teams leveren een spelbegeleider. De KNHB adviseert hiervoor ouders in te zetten. Bij MHCH worden in eerste instantie jeugdleden -onder begeleiding- ingezet. Zij kennen de regels goed en krijgen zo de mogelijkheid fluitervaring op te doen. 


Ouders als spelbegeleiding
Vol enthousiasme om te leren hockeyen stappen in het weekend veel kinderen het veld op. Als ouder is het leuk om ze aan te moedigen, maar het is ook erg leuk om ze als spel- of teambegeleider te begeleiden. Om ouders hierbij te ondersteunen en inzicht te geven in wat van ze verwacht wordt, is hier een filmpje over gemaakt: leer meer in enkele minuten over de rol van spel- en teambegeleider bij de Jongste Jeugd en het G- en LG-hockey.