banner3.jpg banner_keeper.jpg banner_regenboog.jpg header4.jpeg Sample 09 (1200x400).jpg

Vertrouwenspersoon

Bij Mixed Hockeyclub Hoevelaken staan gezelligheid, prestaties op het veld en een actieve bijdrage aan de vereniging centraal. Ras, huidskleur, leeftijd, sekse en overige verschillen zijn zonder betekenis. Toch komt het voor dat mensen om deze redenen worden uitgescholden, gepest en buitengesloten. Onze vereniging wil graag een rol spelen in het voorkomen of stoppen van dit soort ongewenst gedrag dan wel voorkomen dat leden afwezig zijn vanwege dergelijk gedrag.

Dat doen wij door genoemd gedrag bespreekbaar te maken en door een vertrouwenspersoon aan te stellen. De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor leden (bij jeugdleden ook voor de ouders) die het slachtoffer zijn van pesterijen of andere vormen van intimidatie. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en staat ‘boven’ de organisatie.

Wat doet een vertrouwenspersoon?
Zij luistert naar je verhaal en helpt je te zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets zonder jouw toestemming. Heb je behoefte aan een vertrouwelijk gesprek, dan kun je de vertrouwenspersoon altijd bellen. Een welgemeend advies: als je te maken hebt met een van de hierna te noemen zaken, aarzel dan niet om contact op te nemen. Hoe langer je wacht hoe zwaarder het vaak voor je wordt.

Belangrijk om te weten
De vertrouwenspersoon handelt in volstrekte geheimhouding. Je gegevens worden strikt vertrouwelijk door haar behandeld. Er kan een beroep op de vertrouwenspersoon gedaan worden door ieder lid van Mixed Hockeyclub in geval van:

  • Verbale agressie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, treiteren).
  • Fysieke agressie (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen).
  • Psychische agressie/intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten).
  • Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld nafluiten, opmerkingen maken, aanranding en verkrachting).

Hoe neem ik contact op met de vertrouwenspersoon?
Simone van der Marck is vertrouwenspersoon voor Mixed Hockeyclub Hoevelaken. Je kunt contact met haar opnemen via e-mail [email protected] of 06 - 226 40 036. Vermeld in de e-mail je naam en telefoonnummer onder vermelding van VERTROUWENSPERSOON. Zij neemt daarna zo snel mogelijk contact met je op.

Wat hoort niet terecht te komen bij de vertrouwenspersoon
Alle overige zaken waar je als lid van Mixed Hockeyclub Hoevelaken mee te maken kunt krijgen, horen niet thuis bij de vertrouwenspersoon. Zaken als onvrede over de trainer, over de leider, over de scheidsrechter, over de indeling van teams, over het functioneren van het bestuur, etc. horen niet thuis bij de vertrouwenspersoon. In die situaties kun je terecht bij jouw coach, jouw trainer, coördinator, jeugdcommissie of hoofdbestuur. Ook dan zal er zorgvuldig met een klacht worden omgegaan door degene waar jij jouw klacht meldt.