banner3.jpg banner_keeper.jpg banner_regenboog.jpg header4.jpeg Sample 09 (1200x400).jpg

Bestuur

Het Bestuur van Mixed Hockey Club Hoevelaken bestaat momenteel uit zes personen. Elk met een eigen verantwoordelijkheidsgebied.

Zo is de Technische Commissie (TC) verantwoordelijk voor de wedstrijden, trainingen en selectie. De feesten en partijen en het beheer van accommodatie worden door Beheer & Evenementen Commissie (BEC) geregeld. Communicatie is sinds kort ook een rol in het Bestuur. Alle bestuurszaken lopen via het secretariaat evenals de contacten met de KNHB. De penningmeester zorgt er voor dat de keuzes die we maken passen binnen financiële kaders die we hebben geformuleerd. Hij is tevens aanspreekpunt voor de sponsoring.

Als team zijn we verantwoordelijk voor het gevoerde beleid, wat is geformuleerd in het beleidsplan 2021-2025. Dit plan geeft structuur en inhoud aan hetgeen we met de club willen bereiken.

Even voorstellen

Het bestuur van Mixed Hockey Club Hoevelaken bestaat uit de volgende functies en personen.

Voorzitter, Hein Brans

Hein is voorzitter en daarmee verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het - samen met het bestuur - realiseren van de doelen die de ledenvergadering van de club heeft geformuleerd.

Hein zit sinds 2015 in het bestuur en is ook coach van het team van zijn dochter Madelief.


Secretaris, Margo van Dijk

Margo beheert en zorgt ervoor dat de secretariële processen van de vereniging goed verlopen. Zij notuleert de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Ook onderhoudt zij contacten met de KNHB. En als je je een mailtje stuurt naar [email protected], dan is de kans groot dat je een persoonlijk antwoord krijgt van Margo.

Helaas speelt Margo door blessures geen hockey meer. Zij is getrouwd met Jeroen (Veteranen B ) en samen hebben zij 2 hockeyende zonen, Floris van 18 (JH1) en Pepijn van 15 (JB1).

Penningmeester, Remco van den Heuvel

Remco is onze penningmeester en speelt al 7 jaar bij de Veteranen en geeft op maandag training aan een enthousiaste groep trimleden (ouders van jeugdleden die zelf ook kennis willen maken met het spel) In zijn rol als penningmeester is Remco voor alle financiën van de club; de inkomsten, de uitgaven en de begroting.

Remco is al jaren samen met zijn partner Mascha en heeft een dochter Sanne.

Technische Commissie,
Klaas Waslander

Klaas is als voorzitter van de TC verantwoordelijk voor alle hockey gerelateerde zaken. Van de werkzaamheden die de TC heeft zijn de wedstrijden, trainingen en teamsamenstellingen het meest zichtbaar. Het opleiden en monitoren van trainers, fluiters en coaches valt echter ook onder de TC.

Het samengaan van plezier, ontwikkelen en presteren geeft onze club een prachtige kleur.

Beheer, Menno Brauckmann

Menno is als voorzitter van de beheer commissie verantwoordelijk voor het terrein en het clubhuis. Aangezien de bar een belangrijk onderdeel is van het clubhuis en een hele grote bijdrage heeft aan het sociale aspect van onze hockeyclub is Menno ook verantwoordelijk voor het niet sportieve deel van alle evenementen op de club. Menno heeft vroeger zelf altijd gehockeyd in zijn geboorteplaats Venlo maar na een aantal blessures heeft hij helaas moeten stoppen met hockey. Zijn vrouw Iris, hockeyt bij de veterinnen.


Communicatie, vacature