banner3.jpg banner_keeper.jpg banner_regenboog.jpg header3.jpg header4.jpeg kampioenen2019_bannerA.jpg Sample 09 (1200x400).jpg

HOCKEYPLAN 2018-2021 – ‘SAMEN ONTWIKKELEN’

Nieuws afbeelding 25-11-2018
Achtergrond
Drie jaar geleden zijn we aan de slag gegaan met het Jeugdhockeyplan. Een eerste aanzet die voortborduurde op eerdere plannen om het technisch beleid voor onze jeugd te moderniseren. Zo hebben we de opleidingen voor en begeleiding van onze trainers verbeterd, zijn er nieuwe trainingsmaterialen aangeschaft en is de scheidsrechtersopleiding in een nieuw jasje gestoken. 

Dit is ook bij onze hoofdsponsor de Rabobank niet onopgemerkt gebleven en deze heeft ons - en enkele andere verenigingen in de omgeving van Amersfoort - de mogelijkheid gegeven om onder begeleiding van de Hockeybond het plan verder aan te scherpen. Dit is enthousiast opgepakt door de Taskforce Hockeyplan* en de resultaten hiervan zijn op de ALV namens de Taskforce door Michiel Dietvorst gepresenteerd. Voor wie er niet bij was, een samenvatting.

‘Samen Ontwikkelen’
Het oorspronkelijk doel achter het Jeugdhockeyplan was om ‘een familieclub met een tweede klas ambitie’ te zijn. Dit werd door Lutger Brenninkmeier van de Hockeybond scherp ter discussie gesteld. Immers die ‘tweede klas ambitie’ is slechts eerder resultaat van iets dan een doel op zich. Met dat in de hand is de Taskforce op zoek gegaan naar onze kernwaarden. Uiteindelijk bleek iedereen zich te herkennen in: Geborgen, Persoonlijk en Vertrouwen. Waarden die we moeten koesteren en die onze club onderscheidt van andere verenigingen. In aanvulling hierop hebben we gezocht naar een motto dat goed past bij deze kernwaarden:

‘MHCH, Samen Ontwikkelen’
‘Ontwikkelen’ omdat de wereld om ons heen verandert. Als vereniging zullen we daarin mee moeten gaan. Maar ook omdat we als vereniging meer willen zijn dan een plek waar gehockeyd wordt. Leden moeten zich kunnen ontwikkelen als hockeyer, maar ook als persoon en in de context van een team. Dat doen we niet alleen. We zijn een vereniging, dus voor, maar ook door alle leden! ‘Samen’ de schouders eronder, samen in een team, samen voor elkaar, maar ook samen met de gemeente en onze sponsors. Het bestuur en de commissies zijn daarin niet leidend, dat zijn de leden! Het bestuur en de commissies zorgen ervoor dat de ruimte wordt gecreëerd om ons samen te kunnen ontwikkelen!


Hockeyplan
Uiteraard kunnen we ‘Samen Ontwikkelen’ niet los zien van hockey en daarom heeft de Taskforce een begin gemaakt met de vertaling van ons nieuwe motto naar het hockeyspel. Daarbij is nagedacht over de rol van de teambegeleider, de coach en de trainer, maar ook van de ouders en de club in het begeleiden en ontwikkelen van de speler. Een aanzet die het team olv Michiel Dietvorst in de komende 3 jaar (!) samen met het bestuur en met medewerking van hopelijk ons allemaal, verder in gaat vullen. Onze hoofdsponsor, de Rabobank zal ons daarin wederom ondersteunen. Daarbij kunnen we al concreet zijn over: opleidingsmodules voor coaches en teambegeleiders, het opzetten van een ‘jeugdraad’ en het onderzoeken van de mogelijkheden van G-hockey op MHCH. 

De komende periode zullen jullie regelmatig nieuwe onderdelen en initiatieven zien verschijnen. Hockeyplan geeft duidelijke hoofdlijnen, maar met z’n allen geven we er invulling aan. Met de hulp en inbreng van alle leden ontwikkelen we ons samen tot de club die we willen zijn.

Het bestuur o.l.v. de nieuwe voorzitter Wim Tjaberinga, voorzitter van de TC, Olaf Steur en Michiel Dietvorst namens de Taskforce, hebben heel veel zin om met het Hockeyplan aan de slag te gaan. En als dit verhaal je aanspreekt sluit je dan aan! Alleen zo kunnen we onze mooie club verder: ‘Samen Ontwikkelen’.


* Taskforce Hockeyplan: Olaf Steur (voorz.), Marianne Fiene, Klaas Waslander, Michiel Dietvorst, Guido Wijn en Wim Tjaberinga
 

Twitter