banner3.jpg banner_keeper.jpg banner_regenboog.jpg header3.jpg header4.jpeg kampioenen2019_bannerA.jpg Sample 09 (1200x400).jpg

Algemene Ledenvergadering 26 oktober

Nieuws afbeelding 13-10-2017
Hierbij nodigt het bestuur van MHC Hoevelaken alle leden van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op donderdagavond 26 oktober om 20.00 uur. Wij roepen alle leden op om hun stem te laten gelden en te komen! Het clubhuis is vanaf 19.30 uur open. 
  
De stukken voor deze ALV worden de komende dagen gepubliceerd op de beveiligde omgeving van onze website.    
 
PS: De trainingen voor senioren komen deze avond te vervallen. 

Agenda
 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen ALV 27 oktober 2016
  (zie: Notulen ALV 27 oktober 2016.pdf)
 4. Jaarverslag voorzitter en Jaarverslagen commissies
  (zie: Jaarverslag 2016 - 2017.pdf)
 5. Financieel jaarverslag 2016 – 2017
  (zie: Financieel Jaarverslag ‘16-‘17 en Begroting ‘17-‘18.xls)
 6. Verslag kascommissie
 7. Begroting 2016 – 2017
  (zie: Financieel Jaarverslag ‘16-‘17 en Begroting ‘17-‘18.xls)
 8. Contributie 2018 – 2019
  - Besluit indexatie voor contributie 2018-2019 op basis van CBS inflatiecijfer

  Pauze                                         

 9. Rooster van aan- en aftreden bestuursleden
  (zie: Rooster van aanstellen en aftreden 2017.pdf)
 10. Eervolle vermeldingen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Toelichting op voorgelegde besluiten / Discussies
Besluit indexatie voor contributie 2018-2019 op basis van CBS inflatiecijfer
Het bestuur vraagt jaarlijks goedkeuring voor indexatie van de contributie met het jaarlijkse indexcijfer. Ook dit jaar verzoekt het bestuur om deze goedkeuring.
 

Twitter