banner3.jpg banner_keeper.jpg banner_regenboog.jpg header3.jpg header4.jpeg kampioenen2019_bannerA.jpg Sample 09 (1200x400).jpg

Vandaag: Algemene Ledenvergadering

Nieuws afbeelding 27-10-2016
Hierbij nodigt het bestuur van MHC Hoevelaken alle leden van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op donderdagavond 27 oktober om 20.00 uur. Wij roepen alle leden op om hun stem te laten gelden en te komen! Het clubhuis is vanaf 19.30 uur open.

De stukken voor deze ALV zijn gepubliceerd op de beveiligde omgeving van www.mhch.nl (deze documenten zijn alleen zichtbaar wanneer je inlogt met je lidnummer en wachtwoord). De agenda ziet er als volgt uit:    

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen ALV 29 oktober 2015
 4. Notulen tussentijdse ALV 3 maart 2016 
 5. Jaarverslag voorzitter en Jaarverslagen commissies 
 6. Financieel jaarverslag 2015 – 2016 
 7. Verslag kascommissie
 8. Begroting 2016 – 2017 
 9. Contributie 2017 – 2018 Besluit indexatie voor contributie 2017-2018 op basis van CBS inflatiecijfer (zie toelichting hieronder)

  PAUZE

 10. Beleidsplan 2016 – 2020 
 11. Huishoudelijk reglement 
 12. Rooster van aan/aftreden bestuursleden 
 13. Opening/onthulling herdenkingsbord 
 14. Eervolle vermeldingen
 15. Rondvraag
 16. Sluiting 
Toelichting op voorgelegde besluiten/discussies
Besluit indexatie voor contributie 2017-2018 op basis van CBS inflatiecijfer
Zoals in de vorige ALV besloten, vraagt het bestuur jaarlijks goedkeuring voor indexatie van de contributie met het jaarlijkse indexcijfer. Ook dit jaar verzoekt het bestuur om deze goedkeuring. 

p.s.: de trainingen voor de senioren komen deze avond te vervallen. 
 
 

Twitter