banner3.jpg banner_keeper.jpg banner_regenboog.jpg header3.jpg header4.jpeg kampioenen2019_bannerA.jpg Sample 09 (1200x400).jpg

Algemene Ledenvergadering op 29 oktober

17-10-2015

Kom naar de Algemene Ledenvergadering op 29 oktober om 20.00 uur in het clubhuis van MHCH
 ij roepen alle leden op om hun stem te laten gelden en naar de ALV te komen!
  
Informatie 
De stukken voor deze ALV staan op de site: log in op de website en kijk bij 'documenten' - 'bestuur - ALV' Let op: de bovenste documenten zijn meest recent.   
 DE TRAININGEN VOOR SENIOREN KOMEN DEZE AVOND TE VERVALLEN

Agenda:
 1. Opening 
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen ALV 27 november 2014
  (document: Notulen ALV 27 november 2014.pdf))
 4. Jaarverslag voorzitter en Jaarverslagen commissies
  (document: Jaarverslag 2014 – 2015.pdf)
 5. Financieel jaarverslag 2014 – 2015
  (document: Jaarrekening '14-'15 & Begroting '15-'16.pdf)
 6. Verslag kascommissie
 7. Begroting 2015 – 2016 
  (document: Jaarrekening '14-'15 & Begroting '15-'16.pdf)
 8. Contributie 2015 – 2016
  Besluit indexatie voor contributie 2016-2017 op basis van CBS inflatiecijfer
 9. Vaststelling bestedingsbedrag
 10. Benoeming kascommissie

  Pauze

 11. Rooster van aan/aftreden bestuursleden
 12. Verkiezing nieuwe 
 13. 40 jaar MHCH
 14. Eervolle vermeldingen
 15. Rondvraag
 16. Sluiting
Heb je nog vragen of input voor de ALV? Mail dan naar bestuur@mhch.nl
 

Reacties

Ester van Heuven

25-10-2015 @ 13:58:47 |Ter aanvullende info: het rooster van aantreden en aftreden bestuursleden 2015 staat nu ook op Lisa.

Reageer op het nieuws

Twitter