banner.jpg banner3.jpg header3.jpg header4.jpeg Sample 09 (1200x400).jpg Sample 11 (1200x400) hi-res.jpg

Contributie

Contributie 2017 - 2018

 Funkey   €   70
 Mini in training
 €   90
 F jeugd   € 150
 E jeugd   € 150
 D jeugd   € 205
 C jeugd   € 205
 B jeugd 
 € 225
 A jeugd  € 225
 Senioren   € 265
 Uitwonende studenten   € 200
 Trainingslid / Trimlid (*)   € 165
 Zaalhockey   €   45
 Inschrijfkosten   €   35
 Hernieuwd inschrijven  €     6
 Familiekorting (vanaf het derde gezinslid)   €   40
   
* Een senior trainingslid of trimlid is voor maximaal 4 wedstrijden gerechtigd met de competitie mee te spelen. De club zorgt dan voor KNHB afdracht.

De bovengenoemde contributiebedragen hebben betrekking op het seizoen 2017-2018. Bij het lid-worden tijdens het hockeyseizoen wordt uitgegaan van het moment van inschrijving in de ledenadministratie. Hierbij worden de volgende tarieven gehanteerd; 

Inschrijving óp of na:
- 15 augustus 100 %
- 15 oktober     80 %
- 15 december 60 %
- 15 februari    40 %
- 15 april         20 %

Automatische incasso: 
Je geeft dit simpel en snel aan MHCH door: log in via de website (knop rechtsboven) om de informatie door te geven. MHCH incasseert vervolgens het contributiebedrag in 2 termijnen (elke termijn 50%; half oktober en half november). Je ontvangt van tevoren per mail de contributienota.

Geen automatische incasso?
Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum (binnengekomen op rekeningnummer
NL75 RABO 0372 9033 71 t.n.v. MHCH te Hoevelaken), daarna volgt een verhoging van € 15 per lid

Termijnen: Uitsluitend na een schriftelijk verzoek aan de ass. penningmeester
(contributie-inning@mhch.nl). Na goedkeuring worden de termijnen vastgesteld. De verhoging is hierop niet van toepassing.

Sanctie: Indien betaling van de contributie en/of verhoging achterwege blijft kan het
bestuur besluiten vorderingen ter incasso aan te bieden. Daarnaast kunnen desbetreffende leden worden voorgedragen voor schorsing van trainingen en wedstrijden.

Vragen: Voor vragen over uw inschrijving bij MHCH of opmerkingen over de
gegevens in de ledenadministratie kunt u zich wenden tot Linda Borgdorff
(ledenadministratie@mhch.nl). Voor vragen over de contributie factuur kunt u zich wenden tot Reinout Bootsman, ass. penningmeester (contributie-inning@mhch.nl).
 

Twitter