banner3.jpg banner_clubhuis.jpg banner_keeper.jpg header3.jpg header4.jpeg Sample 09 (1200x400).jpg

Bestuur

Het Bestuur van Mixed Hockey Club Hoevelaken bestaat momenteel uit zes personen. Elk met een eigen verantwoordelijkheidsgebied.

Zo is de Technische Commissie (TC) verantwoordelijk voor de wedstrijden, trainingen en selectie. De feesten en partijen worden door de Evenementen Commissie (EC) georganiseerd en de velden en de accommodatie door de Beheer Commissie (BC). Communicatie loopt via het secretariaat evenals de contacten met de KNHB. De voorzitter geeft leiding aan de groep en is aanspreekpunt voor sponsoring en de ledenadministratie. De penningmeester zorgt er voor dat de keuzes die we maken passen binnen financiële kaders die we hebben geformuleerd.

Als team zijn we verantwoordelijk voor het gevoerde beleid, wat is geformuleerd in het beleidsplan 2016-2020. Dit plan geeft structuur en inhoud aan hetgeen we met de club willen bereiken.

Even voorstellen

Het bestuur van Mixed Hockey Club Hoevelaken bestaat uit de volgende functies en personen.

Voorzitter, Hein Brans

Hein geeft als Voorzitter leiding aan MHC Hoevelaken. In die rol leidt Hein de Bestuursvergaderingen en de Algemene Leden Vergadering. Als Bestuurslid is Hein aanspreekpunt voor Communicatie, Sponsoring en de Ledenadministratie.

Hein vertegenwoordigt de club bij de diverse maatschappelijke onderwerpen en belangen die de vereniging raken. Denk hierbij aan contact met de Gemeente of de rol die wij als club in het dorp of daarbuiten hebben.

Hein speelt in Veteranen B, is getrouwd met Roos en heeft een dochter (Madelief) en een zoon (Abel).Secretaris, Margo van Dijk

Margo speelt in Veterinnen B en is getrouwd met Jeroen Lammertse (Veteranen B) en zij heeft 2 hockeyende zonen, Floris (15) en Pepijn (12). 

Margo beheert en zorgt ervoor dat de secretariële processen van de vereniging goed verlopen. Zij notuleert de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Ook onderhoudt zij contacten met de KNHB.  En als je je een mailtje stuurt naar info@mhch.nl, dan is de kans groot dat je een persoonlijk antwoord krijgt van Margo.


Penningmeester, Petra Gielen

MHCH is financieel gezond en Petra zorgt er voor dat dit zo blijft!

Petra draagt zorg voor een verantwoordt beheer van de financiën van de vereniging. Zij zorgt voor het bewaken en het opstellen van de begroting, de balans en de resultaten. De contributies en sponsorgelden worden geïnd en de trainersvergoedingen betaald.

Petra haar dochter (Roos) speelt in Meisjes C3 en haar andere dochter (Lotte) is trainingslid. Stefan is coördinator voor de hardloopgroep op zondag.


Technische Commissie,
Olaf Steur

Olaf is als voorzitter van de TC verantwoordelijk voor alle hockey gerelateerde zaken. Van de werkzaamheden die de TC heeft zijn de wedstrijden,  trainingen en teamsamenstellingen het meest zichtbaar. Het opleiden en monitoren van trainers,  fluiters en coaches valt echter ook onder de TC.

Het samengaan van plezier, ontwikkelen en presteren geeft onze club een prachtige kleur.

Olaf speelt in Veteranen A, is getrouwd met Astrid en heeft een zoon (Seger) en een dochter  ( Lousewies).


Beheer, Edgar Eggen

Binnen MHCH heeft Edgar de verantwoordelijkheid over de accommodatie en bar. Hierin wordt hij terzijde gestaan door het klusteam en de nodige vrijwilligers.

Binnen deze rol verzorgt Edgar onder andere alle contacten met leveranciers, stelt het assortiment van de bar samen en regelt hij het onderhoud van het clubhuis en terrein. Tevens is Edgar het eerste aanspreekpunt voor het organiseren van activiteiten binnen het clubhuis.
Edgar speelt als keeper in Veteranen B, is getrouwd met Judith en heeft 2 hockeyende dochters (Tamara en Jessica).Activiteiten, Henk de Boer

Henk is als bestuurslid verantwoordelijk voor de activiteiten die binnen de club worden gedaan. Samen met een grote groep "feestneuzen” worden alle activiteiten georganiseerd.

Onze club wordt gekenmerkt door veel activiteiten en actieve leden die allemaal hun steentje bijdragen.

Henk speelt in Veteranen B en is getrouwd met Margreet (Veterinnen B) en heeft een tweeling Hidde (8) en Marit (8).

 

Twitter